fbpx

Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Đổi tên kinh doanh

Thông báo thay đổi tên kinh doanh,

Đợt dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta, với định hướng mang lại cho khách hàng nhiều sản phẩm thời trang gần gũi, thoải mái. Chúng tôi thay đổi tên

  • Trang Sức snj: https://www.facebook.com/Hkhcloth.sg
    Chuyển đổi thành: HKH Fashion

    Trân trọng.

Comments are closed.