Welcome to SNJ shop...                    Đang tải...!

Chính sách thu đổi

# Áp dụng thu đổi đối với Xoàn (Diamond) , vỏ nhẫn và trang sức đặt hàng bằng vàng 14K, 18K.

– Trang sức vàng 14k, 18k đặt hàng:
Vàng 14k thu lỗ 30%, vàng 18k thu lỗ 25%, áp dụng theo giá vàng 14k, 18k tại thời điểm thị trường không bao gồm công.
(bảng giá: http://sjc.com.vn/giavang)
– Trang sức vàng 14k, 18k tính món thu lỗ 35%/hoá đơn.
– Dimond:
thu lỗ 6%-15% tuỳ size và đợt hàng

Note:
Cửa hàng không chịu trách nhiệm hỗ trợ thu đổi, bảo hành khi khách tự chỉnh sửa hoặc mẫu bị biến dạng.