Mặt hồ ly 9 đuôi thạch anh tím thiên nhiên

690.000 

Thạch anh tím braxin màu tươi đậm chạm khắc tinh xảo, size cao 21mm

Mặt hồ ly 9 đuôi thạch anh tím thiên nhiên

690.000