Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc nâu

1.190.000 

Tỳ hưu phong thuỷ giúp chiêu tài lộc, mang lại may mắn

còn 10 hàng

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc nâu

1.190.000